Provjerite pogodnosti e-Dječje kartice novog partnera – Hrvatsko narodno kazalište Split!

Hrvatsko narodno kazalište Split jedna je od četiri kazališne kuće u Republici Hrvatskoj sa stalnim dramskim, opernim i baletnim ansamblima. Kazalište je to s dugom i bogatom tradicijom. Na sadašnjoj lokaciji, na Trgu Gaje Bulata na splitskom Dobrom, kazališno zdanje podignuto je 1893, kao četvrta zgrada u povijesti Splita namijenjena isključivo kazališnoj umjetnosti. Grad koji je tad imao približno tek 15 tisuća stanovnika kazališnu zgradu, tad najveću na Balkanu, izgradio je velikim dijelom novčanim prilozima i dobrovoljnim radom stanovnika Splita.

Kazalište je odmah postalo središnjom točkom gradskog kulturnog života. Do pred Drugi svjetski rat smjenjivale su se faze amaterskog i profesionalnog kazališnog djelovanja, da bi 1940. po prvi put Kazalište bilo nazvano Hrvatsko narodno kazalište u Splitu koje je u svom sastavu imalo Operu, Dramu i Balet. To kazalište vodile su istaknute ličnosti kulture Splita i Hrvatske. Prvi intendant bio je Ivo Tijardović, na čelu Drame bio je Marko Fotez, Operu je vodio Oskar Jozefović, a Balet Ana Roje. Rat i talijanska okupacija prekida rad Kazališta, a 1945. ponovo se uspostavlja profesionalni ansambl koji djeluje do danas.

Hrvatsko narodno kazalište Split predstava

Pored redovnih sezona i produkcije dramskih, opernih, baletnih i predstava suvremenog plesa te koncerata, HNK Split organizator je i dva značajna kazališna festivala. Od 1954. organizira se Splitsko ljeto, još uvijek jedini hrvatski operni festival, koji osim opera producira i ugošćava dramske i plesne predstave te koncerte. Od 1991. HNK Split organizira Marulićeve dane, jedini festival hrvatske drame. Festival je to natjecateljskog su karaktera, a u konkurenciji su izabrane dramske predstave nastale na temelju dramskih tekstova hrvatskih autora u produkciji domaćih i inozemnih kazališta.

Posjetite nas!