FAQ

Često postavljana pitanja

1. Kako mogu dobiti svoju e-Dječju karticu „Mudrica“?

Pristupni podaci za e-Dječju karticu „Mudrica“ mogu se dobiti jedino putem sustava e- Građani, odabirom te e-usluge u izborniku Katalog usluga u rubrici Obitelj i život ili odabirom te e-usluge putem crvene navigacijske trake na vrhu stranice sustava e- Građani preko gumba Filtrirajte e-usluge.
Za pristup e-usluzi e-Dječja kartica, potrebna je vjerodajnica sigurnosne razine 2 (značajna razina sigurnosti).

2. Kako riješiti problem neispravnih korisničkih podataka prilikom pokušaja pristupa aplikaciji Mudrica?

Potrebno je podatke unositi ručno, ne koristiti opciju copy/paste podataka iz elektroničke pošte.
Neispravni podaci mogu se javljati i ako se unosi ID korisnika, a ne ID kartice. Ukoliko se i u tom slučaju opet javlja greška, pošaljite fotografiju zaslona na kojem se javlja greška na adresu elektroničke pošte: podrska.djecjakartica@demografijaimladi.hr.

3. Kako mogu riješiti probleme s pristupom aplikaciji, uključujući zaboravljeni PIN, gubitak pristupnih podataka, promjenu elektroničke adrese i blokiranje pristupa?

Kako biste zatražili nove pristupne podatke, posjetite svoj profil na e-usluzi e-Dječja kartica, odaberite karticu „Pristupni podaci“ te slijedite upute za generiranje novih pristupnih podataka u Korisničkim uputama, poglavlje 3.4. Zahtjev za generiranje novih pristupnih podataka.

4. Zašto u sustavu vidim samo jedno dijete iako imam više djece?

Vrlo vjerojatno u matičnim knjigama nije povezan OIB djeteta/djece uz Vaš OIB.
Potrebno je obratiti se nadležnom matičnom uredu kako bi isti provjerio iz kojeg razloga Vaš OIB nije povezan s OIB-om djeteta/djece te kako bi te podatke povezao (možete to učiniti putem e-pošte ili telefonski). Time automatski dolazite na liste za ažuriranje, no može proći i do 24 sata do vidljivih promjena.
Ako je matični ured izvršio povezivanje podataka, a ni nakon proteka 24 sata status nije promijenjen, potrebno je putem sustava e-Građani ručno ažurirati status. Postupak i detaljnije upute kako to učiniti pogledajte u Korisničkim uputama u poglavlju 3.3. Ažuriranje statusa.

5. Što mogu učiniti kada mi se pri pokušaju preuzimanja aplikacije prikaže poruka da aplikacija nije dostupna u mojoj regiji?

Problem se obično rješava tako da u postavkama Google Play ili AppStore aplikaciju prebacite na hrvatski jezik. Ako se problem i dalje javlja, pošaljite model mobilnog uređaja i fotografiju zaslona na adresu elektroničke pošte: podrska.djecjakartica@demografijaimladi.hr.

6. Pokušala/o sam dobiti pristupne podatke na sustavu e-Građani no javlja grešku „Došlo je do greške prilikom obrade zahtjeva. Molimo pokušajte ponovno“.

Ovdje se radi o grešci u sustavu. Molimo pošaljite fotografiju zaslona na kojem se vidi greška na adresu elektroničke pošte: podrska.djecjakartica@demografijaimladi.hr.

7. Pokušao/la sam dobiti pristupne podatke za e-Dječju karticu „Mudrica“ na sustavu e-Građani, ali zahtjev je odbijen.

Vjerojatno se radi o grešci u sustavu koji odmah registrira ako zapisi u matičnim knjigama nisu ažurirani (npr. ako u matičnim knjigama OIB djeteta/djece nije povezan uz OIB roditelja, sustav reagira kao da nema djeteta/djece i odbija zahtjev).
Postupak za dobivanje e-Dječje kartice „Mudrica“ u ovakvim slučajevima opisan je pod pitanjem broj 4.
Ukoliko se i dalje budu javljale iste greške, pošaljite fotografiju zaslona na kojem se vidi greška na adresu elektroničke pošte: podrska.djecjakartica@demografijaimladi.hr.

8. Kako aktivirati e-Dječju karticu „Mudrica“ ako sam trudnica i primam odbijeni zahtjev?

Nakon što dijete bude rođeno tj. upisano u Maticu rođenih, možete zatražiti e-Dječju karticu „Mudrica“.

9. Plaća li se korištenje e-Dječje kartice „Mudrica“ i koje pogodnosti mogu ostvariti kao roditelj s dvoje djece?

Aplikacija odnosno e-Dječja kartica „Mudrica“ u potpunosti je besplatna za korisnike. Sustav automatski svrstava korisnika u kategoriju po broju djece (1, 2, 3 +).
Pristupne podatke za aplikaciju Mudrica možete zatražiti putem sustava e-Građani. Ovaj postupak opisan je pod pitanjem 1. Za lakše snalaženje koristite Korisničke upute.
Popusti i pogodnosti variraju od partnera do partnera i ovise o kategoriji kojoj pripadate po broju djece. Sve popuste i pogodnosti, osim u aplikaciji „Mudrica“, možete vidjeti i na našoj službenoj web stranici https://www.e-djecjakartica.hr/.

10. Kako mogu pronaći promo kod određenog partnera ako ga ne mogu pronaći unutar aplikacije?

Kako biste pronašli partnera, potrebno je koristiti interaktivnu kartu u aplikaciji. Nakon što pronađete i odaberete partnera na karti, bit će Vam prikazane pogodnosti koje pripadaju kategoriji u koju ste svrstani. U slučaju da niste u mogućnosti pronaći partnera, kontaktirajte nas putem adrese elektroničke pošte: podrska.djecjakartica@demografijaimladi.hr.

11. Kako se kupuju proizvodi kod određenih partnera putem bar kodova i kako se učitavaju kodovi?

Kako biste ostvarili pogodnost prilikom kupnje, odaberite gumb Kupi. Odabirom gumba Kupi pojavit će se prozor za potvrdu Vaše kupovine. Ako potvrdite kupovinu, generirat će se barkod, koji pokazujete zaposleniku u poslovnici, a u svrhu ostvarivanja popusta.
Za detaljnije upute za korištenje pogodnosti koje Vam pruža e-Dječja kartica „Mudrica“ možete pronaći u Korisničkim uputama 4.3. Korištenje elektroničke Dječje kartice (e-Dječja kartica).